Påsken 2020:
Femundsposten er på vei til deg. Der står det blant annet at det blir påskeskirenn, men det må dessverre avlyses på grunn av regler rundt Korona smitte og folkeansamlinger.  Det blir også en veldig spesiell påske i år da flere ikke får muligheter til å bruke sine hytter på grunn av regler rundt bruk av hytter som ikke ligger i egen bostedskommune.  Styret i hytteforeninga benytter anledningen til å ønske alle medlemmene en riktig god påske der dere måtte befinne dere.

Skiløyper:
Det blir oppkjørt skiløyper av Arne Langen også i år. Håper de blir flittig brukt.

Hytte og Fritid nr.1:
Femundsnesset HF er medlem i Norges Hytteforbund som jobber politisk m.m. med saker som berører hytteeiere.

Les bladet Hytte og Fritid

Side 1 av 3

© 2018 FEMUNDSNESSET HYTTEFORENING